DEU CONSELLS PER A l’ELABORACIÓ EFICAÇ DEL CURRÍCULUM VITAE

28 Sep 2018 |
Escrito por admin |
Aún no hay comentarios

DEU CONSELLS PER A l’ELABORACIÓ EFICAÇ DEL CURRÍCULUM VITAE

La situació del mercat laboral i la dificultat per accedir a un lloc de treball impacta amb major força en els col·lectius vulnerables. El concepte de vulnerabilitat, tal com el coneixem avui dia, s’estén a sectors de la població no vinculats tradicionalment a aquests, com són les persones aturades de llarga durada, discapacitades, immigrants, joves en risc d’exclusió social o les persones majors de 45 anys.

Ingeus, empresa especialitzada en la gestió de programes d’ocupació per a persones en risc d’exclusió social, ha elaborat un decàleg amb recomanacions i consells per a l’elaboració eficaç del Currículum vitae, com a objecte d’impulsar la inserció laboral dels més vulnerables.

1.- Adaptar el CV a l’oferta de treball

És fonamental conèixer l’empresa i el lloc al que s’opta amb l’objectiu d’adaptar el currículum al mateix, de manera que una part del perfil i competències coincideixin amb els requisits del lloc de treball. Un mateix CV no val per a totes les ofertes d’ocupació. És recomanable adaptar i personalitzar el CV a cada procés de selecció, i utilitzar la terminologia del sector/indústria/empresa, així com descriure les funcions realitzades en els llocs de treball, amb un vocabulari tècnic, per fer més professional el CV.

2.- Ser sintètic

El CV ha de ser clar, breu, precís, concentrat i de fàcil lectura. Esmentar només la informació pertinent i rellevant. Centrar-se en allò que creiem que l’empresa ha de saber de nosaltres. Redactar màxim 15 paraules en cada frase i fer ús de les vinyetes, cuidar el tipus de lletra, l’estructura, l’interlineat, els apartats, marges i evitar utilitzar les majúscules, negreta i cursiva excepte en els encapçalaments. Màxim dues pàgines i ideal una.

3.- Ressaltar el més destacable

És recomanable incloure un breu perfil professional, en el qual es reculli de forma resumida la informació més valuosa, el més destacable de la candidatura. Perfil professional que deu anar al principi del CV i del que dependrà que el reclutador/a continuï llegint o no el currículum.

4.- Demostrar interès

Plasmar passió i entusiasme: emprar paraules com interès, motivació, iniciativa, passió, etc.; especialment en el perfil professional, demostren interès pel treball al que s’opta.

5.-Utilitzar el tipus de CV més adequat

És important triar el tipus de CV que millor s’adapti a la candidatura a la qual s’opta: cronològic, per competències, el mixt, per projectes, etc.

6.- Actualitzar el CV

És fonamental que el CV estigui sempre actualitzat i no hi hagi llacunes temporals en la seva redacció.

7.- Disseny original

És important diferenciar-se de la resta de candidats, ser original. Incloure una fotografia vestit amb la roba del sector, afegir alguna imatge vinculada al sector en el qual volem treballar, un enllaç a un blog o un videocurrículum, donar accés al teu Linkedin, etc., poden ajudar a ser diferent a la resta i aconseguir cridar l’atenció i seduir a l’ocupador.

És important escollir bé la fotografia per al nostre CV. Una imatge clara i agradable, escollint un fons i una indumentària adequada. Hem de transmetre amb la nostra imatge actitud i ganes de treballar. Que quan els seleccionadors la vegin, tinguin ganes de conèixer-nos.

8.- No mentir ni exagerar

El currículum és la carta de presentació i ha de reflectir a la perfecció qui és el candidat. Mentir o exagerar en la seva elaboració sempre es torna en contra. És recomanable optar únicament a aquelles ofertes en les quals es compleixin amb els requisits.

9.- Incloure referències

L’incloure referències, persones de contacte que puguin parlar bé del candidat, són un valor afegit a la candidatura.

10.- Buscar assessorament

És important demanar opinió sobre el currículum a un familiar, a un amic o a un assessor laboral, perquè ho revisi des de l’òptica de qui realitza l’oferta de treball. Accepta les crítiques.


[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_9vi1"]

Escribe un comentario