19 Sep, 2017

EL NIVELL D’EDUCACIÓ, UN FACTOR CLAU EN LA SITUACIÓ LABORAL

A Espanya, la taxa d’ocupació entre joves adults amb estudis terciaris és del 76%, en comparació del 68% d’aquells amb titulacions d’educació secundària superior o post-secundària no terciària, i només el 60% per a aquells que no han completat l’educació secundària superior. Als països OCDE aquestes mitjanes corresponen al 83%, 76% i 59%.

Les persones amb les qualificacions educatives més baixes presenten un major risc d’atur. A Espanya, la taxa d’atur per als joves adults que no han completat l’educació secundària superior és del 30%, enfront del 20% d’aquells que sí que ho han fet i el 16% d’aquells que tenen educació terciària.

Així mateix, un major nivell educatiu assolit reverteix en retribucions salarials més elevades. A Espanya, els adults de 25 a 64 anys amb estudis terciaris finalitzats presenten un avantatge salarial del 53% sobre els que han completat estudis d’educació secundària superior. Aquells amb un nivell educatiu inferior tenen un desavantatge salarial del 29%. Als països OCDE els percentatges són del 56% i el 22% respectivament.

 

Font: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2017

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_9vi1"]
4 Jul, 2017

LA TAXA MÉS BAIXA D’EMANCIPACIÓ DELS JOVES

L’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) realitza un seguiment periòdic de les condicions sociolaborals i els processos de transició a la vida adulta dels joves a través de l’anàlisi de l’ocupació i l’habitatge.

L’últim butlletí publicat per l’Observatori exposa que, en l’últim trimestre de 2016, la taxa d’emancipació de les persones de 16 a 29 anys és d’un 19,5%, és a dir, més de 8 de cada 10 joves segueixen vivint en casa dels seus pares.

En relació a l’ocupació, la precarietat -entesa com la temporalitat, parcialitat i sobrecualificación- va en augment, ja que un 92,2% de les noves contractacions realitzades a joves menors de 30 anys van ser temporals. I el 57,1% dels joves empleats tenen contractes temporals.

Més informació en el butlletí de l’Observatori d’Emancipació, corresponent al segon semestre de 2016: http://bit.ly/2tWpiDe

 

Font: Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_9vi1"]