Codi de conducta

INGEUS aposta pel respecte a les persones, el treball amb honestedat i la conservació d’alts estàndards ètics. La implementació del Codi de Conducta suposa un pas més en el compromís de la nostra organització amb l’ètica i la integritat que regeixen la seva gestió empresarial i la seva cultura corporativa.

El Codi de Conducta és un document essencial que reflecteix el compromís amb la legalitat i el comportament ètic i íntegre d’INGEUS. Això comporta que INGEUS, en resposta a la relació de confiança que té amb tots els seus col·laboradors i empleats, espera d’aquests que actuïn sempre amb integritat i d’acord amb l’esperit i la lletra de les lleis. L’objectiu d’aquest és garantir que tot l’equip d’INGEUS compleixi les normes legals, que faci la feina amb honestedat i integritat i que tracti a les persones amb dignitat, respecte i sensibilitat.

El Codi de Conducta recull una sèrie de Principis i Normes de conducta que han d’estar presents en el desenvolupament de la nostra feina i que, en el fons, no són més que un resum de les normes marcades per la legislació vigent. Constitueix, al mateix temps, una referència per als treballadors respecte de les seves obligacions i una guia pràctica de com s’ha d’actuar a la feina d’acord amb la legalitat.

Per tal de vetllar pel compliment del Codi de Conducta, INGEUS disposa d’un Comitè de Compliment que es troba a disposició de tots els col·laboradors i treballadors i ha definit els sistemes necessaris per garantir que tots els treballadors compleixen totes les normes i la legislació aplicable durant l’exercici de la seva tasca professional.