Com treballem

Com treballem

Ingeus ajuda a les persones que per diferents raons (socials, laborals, econòmiques o d’habitatge), estan en situació d’especial vulnerabilitat.

Com ho fem

Amb un acompanyament professional i personalitzat, Ingeus dóna suport a les persones i al seu entorn familiar de manera integral i individualitzada per transformar les seves vides en els àmbits laboral, social i residencial. Posem al seu abast les eines, la motivació i l’optimisme necessaris per dissenyar conjuntament el camí per aconseguir el seu apoderament i autonomia personal.