Converses pel XXI – Phil Miles

CONVERSES PEL XXI

amb PHIL MILES

Mil milions de lliures de valor social

Model d'Associació d'Habitatge

Clarion Housing Group

Recolzant als nostres inquilins

Història de les Associacions d'habitatge