RESTALENT JOVE

Projecte singular enfocat a la inserció laboral sostinguda dels joves que combina accions d’assessoria individualitzada i grupal i formació professionalitzadora dins del sector de la hosteleria i el turisme per tal de millorar la seva activació i ocupabilitat. El projecte planteja el desenvolupament d’una intervenció integral en la que es combini un acompanyament extens en el temps amb la formació i capacitació en una sèrie de competències professionalitzadores, personals/transversals i digitals. Ho aconseguirà a través d’una metodologia integral i personalitzada, que combina tècniques de suport emocional i orientació laboral en format 2.0 per sostenir la motivació dels participants al llarg de les 4 fases previstes, que inclouen també l’acompanyament en el lloc de treball. 

Això es complementa amb una formació professionalitzadora d’entre 90 i 120h (en funció de la especialitat triada pel jove). 

Les dues línies utilitzaran estratègies innovadores per tal de millorar l’assimilació de conceptes i la participació activa dels joves durant tot el programa. La metodologia es reforça a través de l’ús d’eines digitals especialitzades, com la Plataforma Digital Ingeus o el Campus Virtual del CETT. El plantejament es completa amb una relació amb l’entorn productiu, basada en una exposició protocol·litzada, progressiva i controlada en l’entorn laboral en el que han d’aconseguir la inserció. Estan previstes activitats socioculturals i cíviques que reforcin el treball d’acompanyament,  a través de la contextualització dels joves participants dins el propi projecte i les activitats, la consolidació de les dinàmiques grupals positives desenvolupades i la pròpia inserció dins el seu entorn social i econòmic.

Conoce algunos momentos del programa