El programa Feina amb Cor arriba a les 2.500 persones inserides al mercat laboral

Gràcies al projecte Feina amb Cor, cada cop són més les persones que troben feina. El programa d’Ingeus per a Caritas Diocesana de Barcelona es va iniciar el desembre de 2013 i des d’aleshores han estat 2.500 les persones que han començat a treballar.

A més, durant el primer semestre de 2016 s’ha arribat a una taxa d’inserció del 77,8% d’entre les persones que han completat el programa. I la taxa d’inserció sostinguda durant més de 2 mesos és del 54,9%, una dada que puja any rere any, en el que podria denominar-se una lluita constant contra la precarietat.

Amb cura però amb tota professionalitat, des de Feina amb Cor s’acompanya de manera intensiva i personalitzada a persones que fa temps que no tenen feina, que tenen càrregues familiars i que han extingit la prestació d’atur o estan a punt de fer-ho, perquè puguin tornar a treballar i perquè assoleixin el coneixement de les eines necessàries per trobar feina en un mercat canviant i competitiu.

I aquesta feina que es va iniciar a Feina amb Cor ara fa una mica més de 3 anys ha sofert alteracions pel que fa al perfil de les persones ateses. Per exemple el perfil de persones ateses d’entre 5 i 9 anys en atur s’ha incrementat del 10% al 2014 al 18% el primer semestre del 2016 i les persones sense estudis han passat de ser el 46% l’any 2014 al 56% a juny del 2016.