La AIReF constata un ampli marge de millora en la governança i eficàcia de les Polítiques Actives d’Ocupació

L’organisme encarregat de vetllar pels comptes públics proposa una revolució dels serveis públics d’ocupació per a aconseguir una ocupació del major nombre d’aturats possible.

Destaquen mesures com fusionar en una finestreta única les diferents polítiques d’ocupació, el control de la prestació i les ajudes socials.

Una idea revolucionària que llança la AIReF és que es doti de autonomia a les oficines d’ocupació locals i els recomana innovació en les seves pròpies estratègies i itineraris.

Per a això, suggereixen la col·laboració entre el sector públic i privat en la inserció dels aturats.

Font: AIREeF

Estudio Programa Políticas Activas de Empleo. PAEs