LA VISUALITZACIÓ DE LA POBRESA EN HABITATGE A LA COMUNITAT VALENCIANA

El passat mes d’abril, el Síndic de Greuges va presentar en les Corts Valencianes l’Informe d’Habitatge Públic, en el qual es posen en relleu alarmants dades respecte a l’extrema vulnerabilitat en la qual es troben milers de famílies a la Comunitat Valenciana en relació a l’accés a l’habitatge.

Les dades al·ludeixen a la situació compresa entre els anys 2005 i 2015, últim any en què es tenen dades, en la qual al voltant de 7.100 llars valencianes es trobaven al límit de la pobresa en termes d’habitatge, encara que s’estima que la xifra podria elevar-se en l’actualitat fins als 20.000 llars.

En les circumstàncies descrites, la resposta a l’accés a l’habitatge para milers de famílies en situació de vulnerabilitat passa per enfortir i estendre el parc d’habitatge públic, la qual cosa no s’està produint de moment.

L’Informe detalla que en 2015 el nombre d’habitatges de caràcter públic ascendia a la Comunitat Valenciana a 66.000, un 4,2 % del total de residències.

De la totalitat del parc públic valencià, un 95 % es trobava ocupat de manera estanca (sense amb prou feines rotació). De la resta, 2.130 es trobaven ocupades il·legalment, altres 2.000 es trobaven buides i 1.150 es trobaven en condicions d’inhabitabilitat i pendents de rehabilitar.

Aquestes dades mostren la insuficiència del parc d’habitatge públic en la Comunitat, i la necessitat d’implementar noves mesures per donar resposta a la urgència d’habitatge que demanden un nombre creixent de famílies en situació de vulnerabilitat.