L’Autoritat Fiscal denúncia la falta d’avaluació de les polítiques de reinserció laboral

Segons denúncia l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), no existeix un control d’eficàcia dels 6.000 milions que inverteixen les Administracions Públiques en reinserció laboral.

Organismes com el Tribunal de Comptes o la Intervenció General de l’Estat certifiquen que la despesa s’ha executat conforme a la legalitat. Però no hi ha bases de dades que permetin avaluar, comparar i fer un seguiment dels aturats als quals s’ha ajudat.

Font: El País