PUJA UN 40% L’EXCLUSIÓ SOCIAL SEVERA A ESPANYA DES DE 2007

Segons l’últim informe de la Fundació FOESSA, vinculada a Cáritas, quatre milions de persones viuen en situació d’extrema vulnerabilitat, 1,2 milions més que en 2007.

La Fundació exposa que, durant els últims deu anys, ha augmentat la distància entre aquelles persones que poden viure amb normalitat i aquells que viuen en exclusió, i que la pobresa a Espanya durant aquesta època s’ha fet crònica.

L’informe conclou amb que “el país es recupera del sot econòmic a dues velocitats”, és a dir, la meitat de la població no està en una situació de vulnerabilitat.

Més informació: https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537911003_835372.html

Font: El País