S’APROVA LA NOVA ESTRATÈGIA ESPANYOLA D’ACTIVACIÓ PER A L’OCUPACIÓ (EEAE) 2017-2020 I EL PLA ANUAL DE POLÍTICA D’OCUPACIÓ (PAPE) 2018

El passat mes de desembre es va publicar al BOE la EEAE, estratègia que representa una nova oportunitat per impulsar la cooperació entre els serveis públics d’ocupació (SPE) i els proveïdors privats de serveis per a l’ocupació, a l’establir entre altres, els següents principis d’actuació:

  • L’atenció i el suport individualitzat als demandants en funció de les seves necessitats específiques.
  • La col·laboració amb altres agents, tant públics com privats.
  • La coordinació entre les polítiques actives i la protecció econòmica davant de la desocupació i altres prestacions públiques.

Cal destacar que la EEAE té entre els seus objectius estratègics l’abordar les polítiques d’activació des d’una perspectiva holística, que tingui en compte les seves dimensions sectorial i local, i establir marcs de col·laboració amb altres agents públics i privats.

Així mateix, el passat mes de desembre, el Govern i les comunitats autònomes van acordar en la Conferència Sectorial d’Ocupació el PAPE 2018, PAPE que per primera vegada es presenta en Conferència Sectorial abans que comenci l’exercici de la seva posada en marxa. En la Conferència Sectorial també es va abordar el Programa d’Aprenentatge Mutu i Intercanvi de Bones Pràctiques entre l’SPE en 2018 i l’Agenda del Canvi del Sistema Nacional d’Ocupació.